การดำเนินงานของอบต.

       แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
       แผนปฎิบัติหการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
       แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
       แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
       ประกาศสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย. ก.ค. 59
       สรุปรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559
       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2559
       สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2559
       ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2559
       ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2559
       ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจจัดจ้างประจำเดือน_ธันวาคม
       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2558
       ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจจัดจ้างประจำเดือน_ธันวาคม_2558
       ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ แบบเดินทางไปราชการ 8708 ] 
      

   แบบ_8708_ส่วนที่_1-3.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กค.-12at 14:37
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร
โทร: 056-652905 แฟกซ์:  056-652905  Email :
info@thalo-sao.go.th
Copyright 2013.thalo-sao.go.th All rights reserved.  Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.